HISTORIA

  • Demokracja w Grecji

    Zacznijmy od słowa demokracja. W języku greckim demos znaczy lud, natomiast kratos oznacza władzę. Był to system polityczny, gdzie społeczeństwo…

    Read More »
Back to top button